ข้อต่อตรงหางปลาทองเหลือง เกลียวนอก 1/8
ข้อต่อตรงหางปลาทองเหลือง เกลียวนอก 1/2
ข้อต่อตรงหางปลาทองเหลือง เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อตรงหางปลาทองเหลือง เกลียวใน 1/2
ข้อต่อตรงแฟลย์ 5/16 หางปลาทองเหลือง (แป๊ปทองแดง 2 หุนครึ่ง)
ข้อต่อตรงตราไก่ 5/16 หางปลาทองเหลือง (แป๊ปทองแดง 2 หุนครึ่ง)
ข้อต่อฉากหางปลาทองเหลือง เกลียวนอก 1/8
ข้อต่อฉากหางปลาทองเหลือง เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1/4 x 1/4
ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1/2 x 1/2
ข้อต่อตรงลดเกลียวนอก 1/4 x 1/8
ข้อต่อตรงลดเกลียวนอก 1/2 x 1/4
ข้อต่อตรงเกลียวนอก-ใน 1/2 x 1/2
ข้อต่อตรงลดเกลียวนอก-ใน 1/4 x 1/2
ข้อต่อตรงลดเกลียวใน 1/4 x 1/8
ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/4 x 1/4
ข้อต่อตรงลดเกลียวใน 1/2 x 1/4
ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2 x 1/2
ยูเนียนแฟลย์ 5/16 x 5/16
ยูเนียนตราไก่ 5/16 x 5/16
ข้อต่อตรงแฟลย์ 5/16 เกลียวนอก 1/8
ข้อต่อตรงแฟลย์ 5/16 เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อตรงแฟลย์ 5/16 เกลียวนอก 1/2
ข้อต่อตรงตราไก่ 5/16 เกลียวนอก 1/8
ข้อต่อตรงตราไก่ 5/16 เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อตรงตราไก่ 5/16 เกลียวนอก 1/2
ข้อต่อตรงตราไก่ 5/16 เกลียวใน 1/2
ข้อต่อฉากเกลียวนอก 1/4 x 1/4
ข้อต่อฉากเกลียวใน 1/4 x 1/4
ข้อต่อฉากเกลียวนอก-ใน 1/4 x 1/4
ข้อต่อฉากแฟลย์ 5/16 x 5/16
ข้อต่อฉากแฟลย์ 5/16 เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อฉากตราไก่ 5/16 เกลียวนอก 1/4
ข้อต่อฉากแฟลย์ 5/16 เกลียวนอก 1/8
ข้อต่อฉากตราไก่ 5/16 เกลียวนอก 1/8
สามทางแฟลย์ 5/16 x 5/16
สามทางตราไก่ 5/16 x 5/16
สามทางแฟลย์ 5/16 ด้านบนเกลียวนอก 1/4
สี่ทางเกลียวใน 1/4 x 1/4
สามทางเกลียวใน 1/4 x 1/4
ฝาแฟลย์ 5/16 (ท่อทองแดง 2 หุนครึ่ง)
ตัวอุดหกเหลี่ยม เกลียวนอก 1/4
ตัวอุดหกเหลี่ยม เกลียวนอก 1/2
นมหนูตรง KB5 เกลียวนอก 1/4
นมหนูตรง KB5 เกลียวนอก 1/4 (เกลียวเต็ม)
นมหนูตรง KB5 แฟลย์ 5/16
นมหนูตรง KB5 ตราไก่ 5/16 (เกลียวเต็ม)
นมหนูตรง KB5 ตราไก่ 5/16
นมหนูตรง KB5 แฟลย์ 5/16 (เกลียวเต็ม)
นมหนูตรง KB7-8 แฟลย์ 5/16

                
Sitemap หมวดหมู่